Nomis HelpDesk –järjestelmän tekninen päivitysversio 2.2 julkaistaan tammikuussa 2018

Olemme uudistaneet Nomis HelpDesk –järjestelmää asiakastoiveiden perusteella vastaamaan paremmin asiakkaidemme vaatimuksia nyt ja tulevaisuudessa. Suurena osana kehitystä on ollut järjestelmän sisäinen tekninen uudistus. Uudistus tarjoaa lisättyä käyttömukavuutta nopeampien toimintojen vasteaikojen muodossa, sekä aikaisempaa järeämpää kykyä käsitellä suuria tietomassoja.

Uusi Nomis HelpDesk API –rajapinta tarjoaa lisäksi monipuolisempia mahdollisuuksia liityntöihin sekä asiakkaillemme, että kumppaneillemme. Useat asiakkaamme haluavat käyttää ulkoisia moduuleita mm. raportointiin sekä omiin web-sivustoihinsa – esimerkkinä asiakastyytyväisyyskyselyt ja omat asiakasportaalit.

Olemme myös kehittäneet edelleen järjestelmän luotettavuutta ja tietoturvaa, ja suosittelemmekin järjestelmäpäivitystä kaikille asiakkaillemme. Päivitykset asiakkaillemme alkavat tammi-helmikuun vaihteessa 2018. Olemme teihin yhteydessä alkuvuodesta sopiaksemme päivityksen aikataulutuksesta. SaaS-asiakkaillemme järjestelmä tullaan päivittämään ennalta ilmoitetun ja sovitun huoltokatkon yhteydessä.

Nyt julkaistava tekninen päivitysversio pohjustaa myös seuraavaan ohjelmistoversioon tulevia ominaisuuksia, jotka on aikataulutettu keväälle 2018. Päivitys tulee sisältämään tuen GDPR-vaatimuksille, eli uusille EU:n laajuisesti käyttöön otettaville tietosuoja-asetuksille. Versio tulee sisältämään myös entistä laajemman tuen viranomaisten Katakri-auditoinnin vaatimuksille.

Kokonaan uutena asiana kevään 2018 järjestelmäversio tulee sisältämään mobile first –periaatteella suunnitellun uuden järjestelmäkomponentin tukipalvelun sovelluksen käyttäjille. Nettipohjainen sovellus tulee mahdollistamaan tikettien selailua ja käsittelyä helppokäyttöisemmin myös mobiililaitteilla, ruudun koosta ja käyttöjärjestelmästä riippumatta.

Tilaa tunnus demoversioon