Nomis Turva Arvi – Ennakoi, tunnista ja toimi. Tavoitteena turvallinen työympäristö.

Turva Arvin palveluilla ja sovelluksilla kehitetään työpaikan avointa ja luottamuksellista työturvallisuuskulttuuria. Turva Arvi -palvelun muodostavat Riski Arvi ja Turvallisuusilmoitus -sovellukset, jotka voi tilata oheisesta linkistä. Palvelua täydentävät koulutus- ja konsultointipalvelut, sekä erillinen ilmainen Arki Arvi -sovellus

 • Riski Arvilla hallinnoidaan työpaikan vaarojen tunnistusta ja riskienarviointia. Sillä kerätään tietoja ja kirjataan toimenpiteitä työpaikan turvallisuus- ja terveysriskeistä.
 • Turvallisuusilmoitus on väline työpaikan arkipäivän turvallisuushavainnointiin, ilmoittamiseen ja käsittelyyn. 
 • Arki Arvi opastaa järjestelmälliseen terveys- ja turvallisuusvaarojen tunnistukseen ja arviointiin. 
 • Koulutus ja konsultointi opastaa ja neuvoo työturvallisuuden kehittämisessä ja Turva Arvi -sovellusten käytössä.

Riski Arvi – Tunnistamisesta toimenpiteisiin. Jatkuvaa työturvallisuuden parantamista.

Riskien arviointi on työnantajan lakisääteinen velvollisuus, jonka avulla työntekijöitä suojellaan työssä esiintyviltä vaaroilta. Riskien arviointi on jatkuvaa toimintaa, jonka perusta on työssä esiintyvien vaarojen tunnistaminen. Riski Arvi on selainsovellus yrityksen omatoimiseen työturvallisuus- ja työterveysriskien arviointiin. Riski Arvilla arvioidaan työpaikan työturvallisuus- ja työterveysriskit ja laaditaan yhteenvetoraportteja arvioinnin tuloksista ja arvioinnin perusteella tehdyistä toimenpide-ehdotuksista.

Riski Arvilla tunnistetaan työssä esiintyvät vaaratekijät ja vaaratilanteet, arvioidaan vaaratilanteiden riskitasot ja kirjataan toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Vaaratekijöiden tunnistus perustuu sovelluksen tarjoamiin valmiisiin vaaratekijöiden tarkistuslistoihin.

Riski Arvi antaa:

 • Kokonaiskuvan työpaikan työsuojelun tilasta
 • Tietoa työsuojelun toimintaohjelman laatimiseen ja päivittämiseen
 • Tietoa työopastuksen kohdentamiseen
 • Tietoa työohjeiden laatimiseen

Turvallisuusilmoitus – Havainnoista tekoihin. Ennakoivaa työturvallisuuden havainnointia.

Turvallisuusilmoitus –työkalulla edistetään ja kannustetaan positiiviseen työturvallisuuskäyttäytymiseen ja toisista välittämiseen sekä kerrytetään tietoa riskinarviointiin jatkuvan parantamisen periaatteella. Turvallisuusilmoitus –selain sovelluksella kirjataan ja käsitellään työpaikan turvallisuushavaintoja. Turvallisuusilmoitus voi olla ilmoitus vaaratilanteesta, turvallisuusaloite tai esimerkki hyvästä turvallisuuskäytännöstä. Ilmoitukset ja ideat tehdään sähköisellä ilmoituslomakkeella. Ilmoitukseen on mahdollisuus liittää myös valokuva. Ilmoitusten käsittelystä huolehtivat nimetyt vastuuhenkilöt.

Turvallisuusilmoitus-sovellus:

 • Antaa palautetta työstä ja työympäristöstä
 • Pyrkii ennaltaehkäisemään riskikäyttäytymistä, virheitä ja väärinkäytöksiä
 • Edistää ja kannustaa positiiviseen turvallisuuskäyttäytymiseen ja toisista välittämiseen
 • Kerryttää tietoa riskinarviointiin jatkuvan parantamisen periaatteella

Arki Arvi – Työturvallisuus- ja työterveysriskien lähtötason kartoittamiseen.

Arki Arvi opastaa järjestelmälliseen työturvallisuus- ja työterveysriskien arviointiin ja auttaa kartoittamaan työpaikan riskitilanteen lähtötason. Työturvallisuus- ja työterveysriskin arvioinnilla tarkoitetaan työssä esiintyvien vaara- ja haittatekijöiden tunnistamista, vaarojen aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä ja riskien merkityksen arviointia sekä tarvittaessa päätöksiä toimenpiteistä riskien poistamiseksi ja hallitsemiseksi. Lähtötason kartoittamisella kerätty tieto antaa kokonaiskuvan työpaikan turvallisuustasosta ja lähtökohdat suunnitelmalliselle riskien arvioinnille ja tavoitteelliselle työsuojelutoiminnalle.

Arki Arvi soveltuu:

 • Työpisteiden ja työkohteiden vaarojen tunnistamiseen
 • Työturvallisuuskorttikoulutuksen tueksi
 • Tilaaja-toimittaja -yhteistyöhön
 • Ohjaamaan ennakoivaan havainnointiin

Koulutus ja konsultointi työturvallisuuden kehittämiseen

Turva Arvi -palveluun liitetty koulutus ja konsultointi opastaa ja ohjaa työkalujen käytössä ja auttaa kehittämään asiakkaidemme työsuojelutoimintaa sekä -kulttuuria. Tarvittaessa asiantuntijamme tekevät syvempää konsultointia, perehtyy myös tarvittaessa organisaation omiin ongelmiin ja tarpeisiin sekä auttaa niiden ratkaisemisessa ja toiminnan kehittämisessä.

Turva Arvi -palvelun koulutus ja konsultointi toteutetaan verkkokoulutuksena pääasiassa asiakkaan verkkoyhteistyösovelluksilla. Koulutusvaihtoehtoina ovat valmiit koulutuspaketit tai sopiva koulutus voidaan koota moduuleista. Koulutuksen lisäksi voidaan järjestää asiakaskohtaista työsuojelukonsultointia. Tilatessasi valitse tilauslomakkeelta kiinnostavat koulutuspaketit tai moduulit.

Koulutusta ja konsultointia voit tilata mm. seuraavista aiheista:

 • Tekninen käyttökoulutus
 • Työsuojelun starttipaketti
 • Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
 • Syventävä koulutus valituista vaaratekijäluokista
 • Turvallisuushavaintojen tekeminen ja käsittely
 • Työsuojelun jatkuva kehittäminen; hallintakeinojen suunnittelu ja seuranta
 • Asiakaskohtainen työsuojelukonsultointi

Lisätietoa työturvallisuudesta ja työsuojelusta saat Työturvallisuuskeskuksen sivulta.

Myyntimme vastaa mielellään kaikkiin palveluihimme liittyviin kysymyksiin

1 Microsoft
2 Microsoft MCP
3 Sophos Partner Program
4 F-secure
5 HP
7 Fujitsu
8 Ohjelmisto- ja e-business ry
itewiki