Näkemyksemme ja lähestymistapamme sovellustuotantoon perustuu havaintoon, että sovelluskehitysprojektien yleiseen luonteeseen kuuluu jatkuva kehitys ja kasvu. Projektin lopullinen muoto ei välttämättä ole vielä projektin alkuvaiheessa täysin selvillä, sillä sovellusympäristöt ovat monimuotoisia eikä kaikkia tarpeita ja vaatimuksia ole heti alkuvaiheessa helppo selvittää. Tästä syystä noudatamme sovelluskehityksessämme ketteriä kehitysmenetelmiä, jolloin kehitys tehdään askel kerrallaan yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Nomis Oy kehittää yhdessä Työturvallisuuskeskuksen kanssa yritysten työturvallisuusriskien arviointiin suunnattua Turva Arvi – ohjelmistopalvelua, jonka tuotetuen ja palvelualustan hoitaa Nomis ServiceDesk.

Lue lisää

Deleten ja Nomiksen yhteistyö alkoi Deleten halusta uudistaa ja siirtää omia räätälöityjä sovelluksiaan Microsoft Azure -pilvialustalle. Nomis oli Microsoft Gold -kumppanina sovelluskehityksessä luonnollinen valinta Deleten palvelutoimittajaksi.

Lue lisää

Painotamme toiminnassamme seuraavia periaatteita:

 • null

  Käytämme ratkaisuissamme viimeisimpiä ja yleisimpiä standardeja tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Pidämme myös mielessä tosiasian, että parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi vaaditaan sellaisten tarpeettoman kankeiden menetelmien karsimista, jotka ovat täydellisen standardiyhteensopivia, mutta eivät tuo projektiin pitkässä juoksussa merkittävää lisäarvoa.

 • null

  Käytämme kehityksessämme viimeisimpiä työkaluja ja tekniikoita, kunhan ne ovat riittävän kypsiä ja testattuja. Tähtäämme siihen, että käyttämämme tekniikka saavuttaa mahdollisimman pitkän elinkaaren myös projektin kehitysvaiheen loputtua. Ensisijaisesti käytämme Microsoftin kehittämiä työkaluja ja tekniikoita. Suunnittelussa Microsoft Visiota, Exceliä ja Wordia. Sisäisessä työjonon hallinnassa käytämme omaa Nomis HelpDesk -tuotettamme ja toimintamallien sekä käyttöohjeiden dokumentoinnissa Media-Wikiä.

 • null

  Tähtäämme riittävän ja tarkoituksenmukaisen teknisen- ja projektidokumentaation tuottamiseen. Dokumentaation on oltava tietomäärältään riittävä kohderyhmälle, jotta siitä saadaan tarvittava tieto ja ohjeistus, mutta riittävän tiivis ylläpidettävyyden kannalta. Näin vältetään ylisuuri dokumentaatio johon on kirjattu kaikki pienet yksityiskohdat projektista ja sovelluksesta, mutta joka on tietomäärältään liian suuri kohderyhmälle läpikäytäväksi tai dokumentaation ylläpitäjälle päivitettäväksi.

 • null

  Uskomme avoimeen kommunikointiin asiakkaan kanssa.

nomis_man

Myyntimme vastaa mielellään kaikkiin palveluihimme liittyviin kysymyksiin

1 Microsoft
2 Microsoft MCP
3 Sophos Partner Program
4 F-secure
5 HP
6 Sophos Partner Program
7 Fujitsu
8 Ohjelmisto- ja e-business ry