Näkemyksemme ja lähestymistapamme sovellustuotantoon perustuu havaintoon, että sovelluskehitysprojektien yleiseen luonteeseen kuuluu jatkuva kehitys ja kasvu. Projektin lopullinen muoto ei välttämättä ole vielä projektin alkuvaiheessa täysin selvillä, sillä sovellusympäristöt ovat monimuotoisia eikä kaikkia tarpeita ja vaatimuksia ole heti alkuvaiheessa helppo selvittää. Tästä syystä noudatamme sovelluskehityksessämme ketteriä kehitysmenetelmiä, jolloin kehitys tehdään askel kerrallaan yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Nomis Oy:n Turva-Arvi palvelun historia ulottuu vuoteen 2006 jolloin palvelua alettiin kehittää yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa.

Lue lisää

Deleten ja Nomiksen yhteistyö alkoi Deleten halusta uudistaa ja siirtää omia räätälöityjä sovelluksiaan Microsoft Azure -pilvialustalle. Nomis oli Microsoft Gold -kumppanina sovelluskehityksessä luonnollinen valinta Deleten palvelutoimittajaksi.

Lue lisää

Painotamme toiminnassamme seuraavia periaatteita:

 • null

  Käytämme ratkaisuissamme viimeisimpiä ja yleisimpiä standardeja tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Pidämme myös mielessä tosiasian, että parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi vaaditaan sellaisten tarpeettoman kankeiden menetelmien karsimista, jotka ovat täydellisen standardiyhteensopivia, mutta eivät tuo projektiin pitkässä juoksussa merkittävää lisäarvoa.

 • null

  Sovelluskehityksessä käytämme viimeisimpiä kypsiä ja testattuja tekniikoita ja työkaluja. Tähtäämme siihen, että toteuttamamme ratkaisut saavuttaa mahdollisimman pitkän elinkaaren myös projektin kehitysvaiheen loputtua. Ensisijaisesti ratkaisumme perustuvat Microsoftin alustoihin, palveluihin ja kehitystyökaluihin, kuten Microsoft Azure, Azure DevOps, ASP.Net. Tiimin yhteistyö järjestyy joko asiakkaan työkaluilla tai Nomis Oy:n omilla työkaluilla, kuten Microsoft Teams, Visual Studio, Devops, TFS, Jira, jne. Sisäisessä tuotekehityksessä ja työnhallinnassa käytämme myös omaa Nomis HelpDesk –tuotettamme.

 • null

  Tähtäämme riittävän ja tarkoituksenmukaisen teknisen- ja projektidokumentaation tuottamiseen. Dokumentaation on oltava tietomäärältään riittävä kohderyhmälle, jotta siitä saadaan tarvittava tieto ja ohjeistus, mutta riittävän tiivis ylläpidettävyyden kannalta. Näin vältetään ylisuuri dokumentaatio johon on kirjattu kaikki pienet yksityiskohdat projektista ja sovelluksesta, mutta joka on tietomäärältään liian suuri kohderyhmälle läpikäytäväksi tai dokumentaation ylläpitäjälle päivitettäväksi.

 • null

  Uskomme avoimeen kommunikointiin asiakkaan kanssa.

nomis_man

Myyntimme vastaa mielellään kaikkiin palveluihimme liittyviin kysymyksiin

1 Microsoft
2 Microsoft MCP
3 Sophos Partner Program
4 F-secure
5 HP
7 Fujitsu
8 Ohjelmisto- ja e-business ry
itewiki