JRockyCo ohjaa asiakaspalveluaan Nomis HelpDeskillä

Jyväskylässä toimiva tuotteiden elinkaaren hallintaan erikoistunut JRockyCo on melko tuore Nomis HelpDesk -asiakas. Yhteistyö Nomiksen ja JRockyCon välillä alkoi alkusyksystä 2011, kun HelpDesk –järjestelmä otettiin yrityksessä käyttöön asiakaspalvelussa.

JRockyCo tarjoaa asiakkailleen puolueettomasti tuotteiden elinkaaren hallintaan ja järjestelmiin liittyviä, valmiiksi tuotteistettuja palveluja sekä asiantuntijaosaamista Suomesta ja ulkomailta yli 300 alan asiantuntijan kattavan verkoston kautta.

JRockyCon toimitusjohtaja Jukka Kallioinen valottaa yhteistyön alkuvaiheita ja kokemuksiaan Nomis HelpDeskin käytöstä yrityksen toiminnassa.

”Keväällä 2011 aloimme kaivata yritykseemme palvelunhallintajärjestelmää tehostamaan toimintaamme. Vaatimusmäärittelyn tulosten pohjalta aloimme etsiä järjestelmävaihtoehtoja, joita aluksi löytyi 15 kappaletta. Parin karsintakierroksen ja järjestelmien demoamisen jälkeen jäljelle jäi kaksi ehdokasta, joista päädyimme lopulta Nomis HelpDeskiin, sillä koimme sen teknisesti, käytettävyydeltään ja ominaisuuksiltaan meille sopivimmaksi”, selvittää Kallioinen.

Syksyllä 2011 JRockyCo aloitti Nomis HelpDesk –ohjelmiston käytön pilottiprojektin kautta, jonka jälkeen järjestelmään tehtiin muutama uutta palvelunhallintaprosessia tukeva räätälöinti. Käyttöönotto suoritettiin kaksivaiheisena; ensimmäisessä vaiheessa järjestelmää käytettiin vain yrityksen sisällä ja toisessa vaiheessa otettiin mukaan myös asiakkaat.

”Vaatimusmäärittelyssä asettamamme tavoitteet ovat toteutuneet HelpDesk –ohjelmiston käytön myötä”, Jukka Kallioinen kiittelee. ”Toimintaprosessimme ovat suoraviivaistuneet, päällekkäisyydet poistuneet, toiminnan seuranta on parantunut ja ajankäyttö tehostunut”, hän listaa. ”Käytämme ohjelmistoa omassa asiakaspalvelussamme, joten asiakassivusto ja mahdollisuus lähettää järjestelmästä suoraan tiedotteita asiakkaillemme ovat myös selvästi toimintaamme helpottavia ominaisuuksia”, Kallioinen lisää. Lopuksi hän antaa vielä positiivista palautetta siitä, että yhteistyö on ollut joustavaa ja tarvittavat muutokset järjestelmään ovat onnistuneet hyvin. Hän uskoo että toimittajan kotimaisuus on yhtenä syynä asiakkaan vaikuttamismahdollisuuksiin.

www.jrockyco.fi

Tilaa tunnus demoversioon