If Vahinkovakuutus Oyj ja Nomis Oy ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen koskien Nomis Turva Arvi -palvelun Turvallisuusilmoitus-ohjelmistoa.

Sopimus mahdollistaa If:lle Nomis Turva Arvi -palvelujen tarjoamisen omille asiakkailleen osana omia palveluitaan. ”Vaarojen tunnistaminen sekä riskien arviointi on työsuojelun perusprosessi, johon Nomiksella on hyväksi koetut ja toimivat työkalut”, sanoo työturvallisuusasiantuntija Arto Toivonen If:stä.

”Yhteistyö If:n kanssa antaa meille hienon mahdollisuuden kehittää ja laajentaa Turva Arvi -konseptia”, toteaa tiiminvetäjä Esa Isoniemi Nomiksesta.

Nomis Turva Arvi – Ennakoi, tunnista ja toimi. Tavoitteena turvallinen työympäristö.

Nomis Turva Arvi -palveluilla ja -sovelluksilla kehitetään työpaikan avointa ja luottamuksellista työturvallisuuskulttuuria.

  • Riski Arvilla hallinnoidaan työpaikan vaarojen tunnistusta ja riskienarviointia. Sillä kerätään tietoja ja kirjataan toimenpiteitä työpaikan turvallisuus- ja terveysriskeistä.
  • Turvallisuusilmoitus on väline työpaikan arkipäivän turvallisuushavainnointiin, ilmoittamiseen ja käsittelyyn.
  • Arki Arvi opastaa järjestelmälliseen terveys- ja turvallisuusvaarojen tunnistukseen ja arviointiin.
  • Koulutus ja konsultointi opastaa ja neuvoo työturvallisuuden kehittämisessä ja Nomis Turva Arvi -sovellusten käytössä.

Tutustu Nomis Turva Arvi -palveluun tuotesivuillamme.