Case: Valtiokonttorin sovellusten siirto Microsoft Azureen

Pilvitoimitus monitoimittajaympäristössä – esimerkki onnistuneesta projektista

”Näin palvelutuotannosta vastaavan näkökulmasta, on mukavaa ollut seurata projektia ja tekemistä, josta ei ole koskaan huonoa kerrottavaa eikä ongelmia rantaudu omalle työpöydälle. Sen lisäksi projekti valmistui aikataulussa, saavutti tavoitteet – joista ei tarvinnut tinkiä ja pysyi vielä budjetissaan. Tärkeintä kuitenkin oli Nomiksen porukan asenne ja motivaatio tehdä yhdessä ja oppivalla asenteella uusia asioita uudella tavalla.”
Kertoo Petri Ellmén, Valtiokonttorin tietohallinnon apulaisjohtaja.

Asiakastarve

Valtiokonttorin strategiana vallitsevassa pilviteknologia murroksessa, kuten monen muun valtiollisen toimijan, on ollut siirtyä ”kiveen hakatusta” infrasta joustaviin ja tietoturvallisiin pilviratkaisuihin vanhojen on-prem palvelinalustojen vanhenemisen myötä. Valtiokonttori on yhdessä Valtorin kanssa rakentanut uutta pilvipalvelumallia Microsoftin Azure pilvipalvelualustalle.

Monitoimijaympäristö

Nomis Oy osallistui monitahoiseen yhteistyöprojektiin Valtiokonttorin, Valtorin ja Microsoftin kanssa. Yhtenä pilvipalvelujen pilottiprojektina siirrettiin Valtiokonttorin Sotilasvamma ja rintamaveteraani (SOVE) palveluiden sovellukset Microsoft Azureen. Pilotin aikana Valtiokonttori ja Valtori loivat sovellusten Azure ympäristön Valtorin pilvikapasiteettiin sekä uudet parhaat käytännöt, joita Nomis Oy:n kehitysprojekti pääsi koeponnistamaan toteutuksen aikana. Myöhemmin pilveen siirrettiin myös muut SOVEn palvelut hybridiratkaisuna Azuren IaaS palveluihin.

Monitoimittajayhteistyö

Yhteistyö organisoitui kätevästi ja keskitetysti asiakkaan omilla työkaluilla (Microsoft Teams ja Jira). Näin saatiin koottua kaikki monitoimittajaympäristön asiantuntijat yhteen; Valtiokonttorin projektihenkilöt ja pääkäyttäjät, Nomis Oy:n sovelluskehittäjät ja järjestelmäarkkitehdit, Valtorin järjestelmäasiantuntijat, sekä Microsoftin pilviasiantuntijat. Projektissa Nomis Oy toimi sovellustoimittajan roolissa toteuttaen uuden Azuren PaaS:ia hyödyntävän sovelluksen, sekä toteuttaen sovelluskohtaiset Azure-palvelut, sovellusasennukset ja muut Azuren sovelluskonfiguroinnit.

Pilottiprojekti

Pilottiprojektiksi valikoituu usein Valtiokonttorin palvelualustapiloteissa ollut Sotilasvamma ja veteraaniasioiden sovellukset. Valintaa puolsi sovellusten rajautuminen sopiviin liiketoimintaprosesseihin, Nomis Oy:n osaaminen Azure sovellustoimituksista ja hyvä aikaisempi yhteinen kokemus vastaavista pilottiprojekteista ja alustavaihdoista.

Azure-toteutus

Pilottiprojektissa hyödynnettiin laajasti Azure palveluita. Kehitysprojektissa uudistettiin yksi asiakkaan sovelluksista ASP.Net MVC sovellusalustalle, jotta se asettuisi Azure palveluihin mallikkaasti. Valtiokonttorin ja Valtorin luotua parhaat käytännöt ja niiden mukaisen Azure palveluympäristön Nomis Oy toteutti sovelluksille niiden mukainen pääsynhallinnan palveluihin, perusti sovellusten PaaS ympäristö hyödyntäen Azure AppService ja AzureDB-palveluita. Sovellukselle luotiin myös automaattiset Microsoft Devops -julkaisuputket uusien versioiden siirtämiseksi nopeasti, luottavasti ja joustavasti Azureen testiin ja tuotantoon. Vanhemmat ASP.Net WebForms ja .Net Framework ”legacy” sovellukset siirrettiin IaaS-palvelimille ns. hybridiratkaisuna.

Asiakas

Valtiokonttori on valtiovarainministeriön hallinnon alainen virasto. Se vastaa valtion lainanotosta sekä velan- ja kassanhallinnasta ja hoitaa valtion kirjanpitoa sekä valtion työntekijöiden tapaturmakorvauksia. Valtiokonttori myöntää kansalaisille sotilasvamma- ja rikosvahinkokorvauksia ja hallinnoi valtion myöntämiä lainoja, korkotukia ja valtiontakauksia. Se kehittää ja tuottaa myös valtionhallinnon sisäisiä talouteen ja henkilöstöön liittyviä konsernipalveluja. Valtiokonttorin palveluksessa on noin 270 henkilöä.
Nomis Oy on toimittanut Valtiokonttorille vuosituhannen vaihteesta lähtien erilaisia IT palveluja, kuten IT lähitukea, useita Nomis HelpDesk järjestelmiä sekä räätälöityjä sovelluskehitysratkaisuja eri liiketoiminnan tarpeisiin. Tyypillisesti räätälöidyillä ratkaisuilla on toteutettu tarpeita, joita isommilla toiminnanohjausjärjestelmillä ei ole ollut järkevää tehdä.