Palvelupyyntöjen käsittely tehostui Maaseutuvirastossa
Maaseutuvirastossa (MAVI) havahduttiin muutama vuosi sitten siihen, että asiakkaiden lähettämien palvelupyyntöjen käsittelyä pitäisi nopeuttaa ja helpottaa ja että asiakkaiden yhteydenotot voitaisiin tallentaa samaan tietokantaan. Muutokselle oli tarvetta, sillä Maaseutuviraston järjestelmässä on jo noin 15 000 tapausta. Toiveena oli saada kevyt ja helppokäyttöinen palvelupyyntöjen käsittely- ja hallintatyökalu noin sadalle viraston asiantuntijalle päivittäiseen käyttöön. Työkalun piti myös olla muokattavissa Maaseutuviraston prosessien mukaiseksi.

Maaseutuvirasto päätyi Nomis HelpDeskiin vertailtuaan erilaisia ohjelmistovaihtoehtoja, koska Nomiksen tuote vastasi tilaajan teknisiä ja sisällöllisiä vaatimuksia. Nomiksen asiantuntijat räätälöivät tuotteen niin, että kirjautumisessa on mahdollista käyttää maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan yleistä Pääsynhallinta-tunnistautumista. Lisäksi Nomis HelpDeskin palvelupyyntöjen tilaamiseen käytettäviä lomakkeita muutettiin asiakkaan toiveiden mukaisiksi. Nomis HelpDesk otettiin käyttöön vaiheittain vuonna 2014 ja se liitettiin osaksi MAVIn sähköistä AITTA-asiointipalvelua.

Nomis HelpDesk tehosti palvelupyyntöjen käsittelyä Maaseutuvirastossa. Aiemmin kysymyksiin vastattiin sähköpostitse. Ongelmana oli, että viestit henkilöityivät liikaa, ja kukin asiantuntija pystyi seuraamaan vain omia sähköpostiviestiketjujaan. Nyt asiakkaiden kysymys-vastaus-ketjut ovat kaikkien MAVIn palvelupyyntöjen käsittelyyn osallistuvien asiantuntijoiden seurattavissa ja hoidettavissa. Käsittelyhistoriaa voi tarkastella jälkikäteen, mikä tekee palvelupyyntöjen seurannasta aiempaa läpinäkyvämpää ja sujuvampaa kertoo Sirpa Soukkala MAVIn käytöntuesta.

Maaseutuvirasto (MAVI)

Maaseutuvirasto toimii Suomessa EU:n maksajavirastona ja vastaa EU:n maataloustuki- ja maaseutuviraston varojen käytöstä. Mavi hallinnoi vuosittain yli kahden miljardin euron EU- ja kansallisia tukia. Mavi luo edellytyksiä elinvoimaiselle maaseudulle ja pitää huolta, että asiakkaat saavat viljelijätukien, maaseudun hanke-, yritys- ja rakennetukien sekä markkinatukien maksut ajallaan ja oikein perustein.

http://www.mavi.fi

Tilaa tunnus demoversioon