Ennakoi, tunnista, toimi

 

Nomis Oy kehittää yhdessä Työturvallisuuskeskuksen kanssa yritysten työturvallisuusriskien arviointiin suunnattua Turva Arvi – ohjelmistopalvelua, jonka tuotetuen ja palvelualustan hoitaa Nomis ServiceDesk. Yhteistyö on alkanut vuonna 2006. Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittämisessä avainasemassa on riskien ja kuormitustekijöiden ennakointi. Vastuu tästä on sekä työnantajalla, että työntekijällä. Tästä huolimatta kynnys lähteä tekemään kehitysehdotuksia havaittujen puutteiden korjaamiseksi on usein vielä melko korkea. Tunnetaan, että puuttuminen tulkitaan mahdollisesti kannanotoksi tai työpaikan arvosteluksi. Helppokäyttöisillä työkaluilla TTK haluaakin madaltaa ilmoittamisen kynnystä työpaikoilla. Työturvallisuuden ja sitä myötä työhyvinvoinnin kehittämisessä parhaisiin tuloksiin päästään ennakoivalla toiminnalla. Oleellista on oppia ennakoimaan mahdollisia häiriötekijöitä ja helpottaa kokonaisvaltaista kehittämistä. Näin saavutetaan jälkikorjausta edullisempia ratkaisuja. Tutkimukset osoittavat, että jos työturvallisuuden perusasiat ovat kunnossa, myös työn laatu ja tuottavuus ovat hyviä. Hyvin suunnitellut ja toteutetut työhyvinvointia lisäävät toimenpiteet voivat olla taloudellisesti hyvin kannattavia. Saatu hyöty on tutkimusten mukaan keskimäärin kuusinkertainen panostuksiin nähden. TTK:n tarjoamilla Turva Arvi -työkaluilla kehitetään työpaikan avointa ja luottamuksellista turvallisuuskulttuuria. Turva Arvi -työkalupakkiin kuuluvat Nomis Oy:n toteuttamat Riski Arvi, Turvallisuusilmoitus ja Arki Arvi -ohjelmistot. Uusimmassa Turvallisuusilmoitus-työkalussa olemme pyrkineet tekemään ilmoitusmenettelyn mahdollisimman helpoksi. Sovellusta voi käyttää älypuhelimella, tabletilla, kannettavalla tai pöytätietokoneella. Kohteesta voi ottaa kuvan, kirjoittaa havainnoivan tekstin ja lähettää sen asiasta vastuussa oleville. Nomis Oy tuottaa Turva Arvi –palvelun teknisen kehitykset, palvelualustan sekä käyttötuen.

Lisätietoa :

http://ttk.fi/koulutus_ja_kehittaminen/tyokalut/turva_arvi

www.turva-arvi.fi

Asiakas: Työturvallisuuskeskus

Tietoa yrityksestä: Työturvallisuuskeskus (TTK) on koulutuksen ja kehittämisen asiantuntijaorganisaatio. Se tarjoaa työpaikoille koulutusta, tiedotusta, aineistoa ja kehittämispalveluja sekä ylläpitää työsuojeluhenkilörekisteriä.