Nomis FeedBack

Nomis FeedBack palautejärjestelmä on tarkoitettu organisaatioille, jotka haluavat kerätä palautetta sidosryhmiltään ja haluavat palautteiden käsittelyyn järjestelmällisyyttä, seurattavuutta sekä tavan raportoida ja analysoida palautteita ja niiden seurauksena tehtyjä toimenpiteitä.

Palautelomakkeet ovat vapaasti määriteltävissä, niitä voi olla samanaikaisesti useita erilaisia ja niissä voi olla logiikkaa, jolla näytetään eri kysymykset eri tilanteissa. Palautetta voidaan kerätä myös anonyymisti niin haluttaessa.

Kun palautetta saadaan, voidaan se ohjata suoraan oikeaan yksikköön ja oikealle henkilöille jolloin palaute saadaan käsittelyyn heti. Palautekäsittelyn sujuvuuden kannalta on tärkeää, että käsittelyn eri vaiheista voidaan lähettää sähköpostiviestejä palautteen antajalle ja näin pitää hänet ajantasalla tapauksesta etenemisestä. Liitteiden esimerkiksi kuvien lisääminen kysymyksiin, vastauksiin ja kommentteihin on helppoa.

Järjestelmään voidaan tehdä tarvittaessa myös karttaintegraatio.

Lue lisää: Case Järvenpää